Actualitat

Actes i jornades del mes d'abril organitzats pels grups Leader

Notícia via govern.cat

  •  

Els grups Leader organitzen i participen aquest mes d’abril en diferents actes, jornades, visites, i reunions per a divulgar i donar a conèixer els projectes que desenvolupen en el marc de les seves estratègies de desenvolupament territorial

Foto web NP Actes Leader abril

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya va seleccionar 11 Grups d'Acció Local per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022.

Així, el Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell – Cerdanya participarà, els dies 26 i 27 d’abril, en la jornada de tancament del projecte transnacional JOIN (Job Innovation and Networking in the rural areas). Aquesta jornada serà la posada en comú dels grups Leader participants (d’Itàlia, Còrsega, França, i Catalunya) per a cloure el projecte, conèixer els resultats de la seva avaluació, i analitzar possibles col·laboracions futures. La jornada tindrà lloc a Puegnago del Garda (Brescia – Itàlia), i es podrà seguir en línia.

I aquest és el conjunt d’actuacions previstes per a aquest mes d’abril:

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

Sessió informativa d’Ajuts Leader

Data i lloc: 5 d’abril de 2022 en línia per ZOOM

Horari: de 11h a 12h

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

Sessió sobre el procediment dels Ajuts Leader per a futurs sol·licitants de la convocatòria 2022, dirigida a empreses interessades a fer-ho.

Més informació: https://www.noguerasegrianord.cat/ajuts-leader/inscripcio-jornades-leader-2021

Curs ‘Els reptes del món rural i les noves economies’. Sessió ‘Retenció del jovent i atracció de talent’

Data i lloc: 8 abril, telemàtic

Horari: de 10.00 a 13.00 h

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya

Formació promoguda per l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Girona, que té com a objectius:

  1. Identificar els principals reptes a què ha de fer front el món rural actual.
  2. Donar a conèixer nous models econòmics que suggereixen noves activitats econòmiques lligades als entorns rurals.
  3. Conèixer casos d’experiències que hagin impulsat iniciatives innovadores per a fer front a aquests reptes des de la ruralitat.

I els d’aquesta sessió corresponent al Repte 3. ‘Retenció del jovent i atracció de talent’:

  • Posar fre a l’èxode juvenil amb eines innovadores de retenció del jovent i del seu talent en benefici d’iniciatives empresarials que arrelin en entorns rurals. Economia creativa. Economia circular. Economia social, i solidària.
  • Experiència convidada que il·lustri la creació d’una activitat econòmica liderada per joves en un territori rural: ‘Arrelat’t fent Pirineu’, per a activar projectes amb retorn social al territori. Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya
  • Taller pràctic per a definir una proposta d’intervenció local.

Aquesta activitat s’adreça a personal de l’administració pública de la demarcació de Girona, preferentment personal tècnic de desenvolupament econòmic local.

Més informació: https://formacio.ddgi.cat/product/els-reptes-del-mon-rural-i-les-noves-economies/

Taller de síntesi de reptes al voltant de la Salut Mental i el Paisatge de la Garrotxa

Data i lloc: 8 d'abril lloc: Espai Cràter, Zona sísmica. Olot

Horaari: 9:30 a 14:00 h

Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC)

L’objectiu d’aquesta jornada és aprofundir en els reptes i sub-reptes al voltant de la Salut Mental i el Paisatge extrets de la sessió participativa del passat 28 de juny de 2021. I alhora, poder identificar més problemàtiques i oportunitats existents. La sessió serà un espai obert per a debatre i compartir informació en relació a aquestes problemàtiques, que posteriorment es desenvoluparan des del territori i des de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es tracta d’un acte organitzat per diferents entitats i organismes de la comarca de la Garrotxa i vertebrat a través del Laboratori de l’Espai Cràter. I està destinat a especialistes en el camp de la Salut mental i el Paisatge.

Networking Jove de la Noguera

Data i lloc: 11 d’abril de 2022 al Consell Comarcal de la Noguera

Horari: de 9.00h a 13.30h

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

L'Oficina Jove de la Noguera i l’esmentat Consorci organitzen organitza una sessió de networking per tal que empreses del territori puguin explicar als joves que busquen feina quines són les seves ofertes laborals; i posteriorment hi haurà un espai on joves i empreses podran interactuar, així com participar en tallers conjuntament.

Sessió dirigida a joves que busquen feina i empreses que busquen joves

Més informació: https://www.noguerasegrianord.cat/networking-joves-empreses

Eines per a millorar la productivitat digital. Formació Start Up Rural 2022

Data i lloc: 20, 21, 27 i 28 d’abril, en format telemàtic

Horari: de 17.00 a 19.00

Organitza: Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

La necessitat d’una millor comprensió i aplicació de solucions a les eines digitals dels emprenedors Leader és una de les mancances que recurrentment surten indicades en la diagnosi d’accelerabilitat que se’ls hi aplica cada any. Així, aquesta formació es dirigeix a l’emprenedoria Leader d’arreu de Catalunya per a formar-los en la gestió del seu projecte dins de l’esfera digital.

S’adreça a persones i entitats que han rebut o estan rebent l’ajut Leader en alguna de les convocatòries vigents.

Continguts de la formació:

https://docs.google.com/document/d/1qM9l_cVSAMt56zTHGf0COgvcpkVH33cSxrvPqp729zI/edit

Formulari d’inscripció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoREvQiA07Qm-QarxJjCBCsjIBT7ZTuUxpI1qKOe5z6wZpqA/viewform

Sessió de Treball: Guia FER (Futurs Emprenedors Rurals)

Data i lloc: 26 d’abril, en línia (ZOOM)

Horari: de 9.30h a 11.00h

Organitza: Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

Sessió interna per a la finalització de la guia per a empreses per tal d'oferir recomanacions i propostes d'activitats quan realitzen visites d'alumnes de cicle superior de primària a la seva empresa.

Adreçada a gerents i tècnics Leader, emprenedores del territori i comunitat docent.

Jornada tancament projecte transnacional JOIN (Job Innovation and Networking in the rural areas)

Data i lloc: 26 o 27 abril, Puegnago del Garda, (Brescia) Itàlia. Assistència virtual

Horari: 8.30 - 14.00

Participa: Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell - Cerdanya

Com ja s’ha esmentat, serà la posada en comú dels grups Leader d’Itàlia, Còrsega, França i Catalunya participants en el projecte, per tal de cloure’l, conèixer els resultats de la seva avaluació, i analitzar possibles col·laboracions futures.

Així, la jornada s’adreça a representants institucionals dels grups italians, personal tècnic dels grups participants, i organitzacions que han participat en el projecte.

Més informació: https://www.join-leader.com/

Jornada de reequilibri territorial de la Garrotxa

Data i lloc: 29 d’abril lloc: Olot (a concretar) – Possibilitat de canvi de data

Horari: 10.00h a 13.00h

Organitza: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC)

En el marc del projecte Odisseu, es proposa una segona jornada participativa entorn del reequilibri territorial de la Garrotxa. Aquesta jornada ve precedida d’una primera sessió on-line, el passat 17 de desembre, que va consistir en una curta trobada per a tenir un primer contacte per a validar la crida que es plantejava, mesurar l'interès en la proposta, i recollir comentaris.

Aquesta segona sessió presencial s’estructura amb l’objectiu de poder elaborar un pla d’acció per al reequilibri territorial en línia amb el Pla Estratègic de la Garrotxa (2020-2030), i designar un equip motor que vetlli pels acords presos.

S’adreça a tècnics comarcals en els àmbits d’habitatge, ocupació, serveis socials, turisme, educació, sanitat, paisatge, i cultura.

Val a dir que per al passat 1 d’abril estava prevista la ‘Jornada Connect@: Innovació, Talent i Ruralitat’, a Tarragona, organitzada pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del CampL’objectiu d’aquesta jornada era donar a conèixer i posar en valor els programes que desenvolupen, en l’àmbit de l’Ocupació l’Emprenedoria, les entitats locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, i del Baix Penedès per a la seva població. Alhora, també es volia donar visibilitat a la comunitat emprenedora d’aquest territori mitjançant un espai de trobada i de networking, amb l'exposició de gairebé una trentena d'experiències emprenedores, on poder compartir contactes i realitzar sinèrgies.

La jornada anava adreçada a entitats de promoció econòmica a nivell local, comarcal, i de la demarcació de Tarragona.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/LEADER_2022_04

 


Las cookies técnicas son estrictamente necesarias para que nuestra página web funcione y puedas navegar por la misma. Este tipo de cookies son las que, por ejemplo, nos permiten identificarte, darte acceso a determinadas partes restringidas de la página si fuese necesario, o recordar diferentes opciones o servicios ya seleccionados por ti, como tus preferencias de privacidad. Por ello, están activadas por defecto, no siendo necesaria tu autorización al respecto. A través de la configuración de tu navegador, puedes bloquear o alertar de la presencia de este tipo de cookies, si bien dicho bloqueo afectará al correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.


Las cookies de análisis nos permiten estudiar la navegación de los usuarios de nuestra página web en general (por ejemplo, qué secciones de la página son las más visitadas, qué servicios se usan más y si funcionan correctamente, etc.). A partir de la información estadística sobre la navegación en nuestra página web, podemos mejorar tanto el propio funcionamiento de la página como los distintos servicios que ofrece. Por tanto, estas cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que únicamente sirven para que nuestra página web funcione mejor, adaptándose a nuestros usuarios en general. Activándolas contribuirás a dicha mejora continua. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de funcionalidad nos permiten recordar tus preferencias, para personalizar a tu medida determinadas características y opciones generales de nuestra página web, cada vez que accedas a la misma (por ejemplo, el idioma en que se te presenta la información, las secciones marcadas como favoritas, tu tipo de navegador, etc.). Por tanto, este tipo de cookies no tienen una finalidad publicitaria, sino que activándolas mejorarás la funcionalidad de la página web (por ejemplo, adaptándose a tu tipo de navegador) y la personalización de la misma en base a tus preferencias (por ejemplo, presentando la información en el idioma que hayas escogido en anteriores ocasiones), lo cual contribuirá a la facilidad, usabilidad y comodidad de nuestra página durante tu navegación. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad nos permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en nuestra página web en base a criterios como el contenido mostrado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Así por ejemplo, si se te ha mostrado varias veces un mismo anuncio en nuestra página web, y no has mostrado un interés personal haciendo clic sobre él, este no volverá a aparecer. En resumen, activando este tipo de cookies, la publicidad mostrada en nuestra página web será más útil y diversa, y menos repetitiva. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.


Las cookies de publicidad comportamental nos permiten obtener información basada en la observación de tus hábitos y comportamientos de navegación en la web, a fin de poder mostrarte contenidos publicitarios que se ajusten mejor a tus gustos e intereses personales. Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.
Para que lo entiendas de manera muy sencilla, te pondremos un ejemplo ficticio: si tus últimas búsquedas en la web estuviesen relacionadas con literatura de suspense, te mostraríamos publicidad sobre libros de suspense. Por tanto, activando este tipo de cookies, la publicidad que te mostremos en nuestra página web no será genérica, sino que estará orientada a tus búsquedas, gustos e intereses, ajustándose por tanto exclusivamente a ti. Puedes activar o desactivar estas cookies marcando la casilla correspondiente, estando desactivadas por defecto.

GUARDAR

Bienvenida/o a la información básica sobre las cookies de la página web responsabilidad de la entidad: FEDERACIÓ D'EMPRESARIS PRODUCTORS DE VENDA DE PROXIMITAT DE CATALUNYA
Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en tu ordenador, “smartphone” o tableta cada vez que visitas nuestra página web. Algunas cookies son nuestras y otras pertenecen a empresas externas que prestan servicios para nuestra página web.
Las cookies pueden ser de varios tipos: las cookies técnicas son necesarias para que nuestra página web pueda funcionar, no necesitan de tu autorización y son las únicas que tenemos activadas por defecto. El resto de cookies sirven para mejorar nuestra página, para personalizarla en base a tus preferencias, o para poder mostrarte publicidad ajustada a tus búsquedas, gustos e intereses personales. Puedes aceptar todas estas cookies pulsando el botón ACEPTAR o configurarlas o rechazar su uso clicando en el apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Si quieres más información, consulta la POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.